మరి కొందరు రచయతలతో కథాకాలక్షేపం టీమ్ రెడీ అవుతున్నది. నవంబర్ నెల నుండి మీకు ఇంకా మంచి నవలలు, కథలు, ఆర్టికల్స్ అందించబడతాయి.

18/10/21 నుండి 31/10/21 వరకు ఈ బ్లాగుకు సెలవు.

21, ఫిబ్రవరి 2019, గురువారం

త్వరలో మీ ముందుకు

అతి త్వరలో మీ ముందుకు రాబోతున్న ఈ బ్లాగులో మీ కాలక్షేపం కొసం కథలు,నవలలు, మిస్టరీలు మరియూ ఆసక్తికరమైన విషయాలు అందించబడతాయి.


మీ
ఆనందమయ