8, మే 2024, బుధవారం

మీకు తెలుసా?-2

 

                                                                                       మీకు తెలుసా?-2


కథా కాలక్షేపం యూట్యూబ్ లో పొస్ట్ చేసిన మీకు తెలుసా? లో ఎక్కువ వ్యూస్ పొందిన కొన్ని మీకు తెలుసా? లింకులు: #telugu #telugknowledge #telugugroup


https://youtube.com/shorts/zQVYzh9hz0I

2564(VIEWS)

https://youtube.com/shorts/v_CHl39W9o4

3567(VIEWS)

https://youtube.com/shorts/SbxCKRgrvWw

5596(VIEWS)

మీకు నచ్చితే ఈ లింకులను షేర్ చెయ్యండి.

***************************************************************************************************

7, మే 2024, మంగళవారం

మీకు తెలుసా?-1

 

                                                                                    మీకు తెలుసా?-1


కథా కాలక్షేపం యూట్యూబ్ లో పొస్ట్ చేసిన మీకు తెలుసా? టాపిక్ లో ఎక్కువ వ్యూస్ పొందిన కొన్ని మీకు తెలుసా? టాపిక్స్ లింకులు: #telugu #telugknowledge #telugugroup


https://youtube.com/shorts/ty7ac6fgerY

2595(Views)


https://youtube.com/shorts/pypiCG-yfVc

3740(Views)


https://youtube.com/shorts/0o1_Um788Mw

4919(Views) 


మీకు నచ్చితే ఈ లింకులను షేర్ చెయ్యండి.

***************************************************************************************************

6, మే 2024, సోమవారం

జోక్స్-4


                                                                                                  జోక్స్-4 


కథా కాలక్షేపం, యూట్యూబ్ లో పొస్ట్ చేసిన జోక్స్ లో ఎక్కువ వ్యూస్ పొందిన కొన్ని జోక్స్ లింకులు: #telugu #telugujokes #telugugroup


https://youtube.com/shorts/2ZQbcKL_sPA

2442 (VIEWS)

https://youtube.com/shorts/5zRZm1l1pMo

2447 (VIEWS)

https://youtube.com/shorts/EJ8gvBfjARA

5668 (VIEWS)

మీకు నచ్చితే ఈ లింకులను షేర్ చెయ్యండి.

***************************************************************************************************

5, మే 2024, ఆదివారం

జోక్స్-3


                                                                                                 జోక్స్-3 


కథా కాలక్షేపం యూట్యూబ్ లో పొస్ట్ చేసిన జోక్స్ షార్ట్స్ లో ఎక్కువ వ్యూస్ పొందిన కొన్ని జోక్స్ లింకులు: #telugu #telugujokes #telugugroup


https://youtube.com/shorts/laTbu7SqIyM

9367

https://youtube.com/shorts/fFtOFZURoZs

4694

https://youtube.com/shorts/Nh4mt7USNGU

5203


మీకు నచ్చితే ఈ లింకులను షేర్ చెయండి.

***************************************************************************************************

3, మే 2024, శుక్రవారం

జోక్స్-2

                                                                                జోక్స్-2


కథా కాలక్షేపం(కథలు-సీరియల్స్-నవలలు-మిస్టరీ-ఆసక్తి-న్యూస్-తెలుసుకోండి)బ్లాగు నడుపుతున్న సత్యా గ్రాఫిక్స్ పొస్ట్ చేస్తున్న యూటూబ్ షార్ట్స్ లో ప్రభలమైన జోక్స్ లో కొన్ని జోక్స్ లింకులు:


https://youtube.com/shorts/yV0qVjzVUno

2483(Views)

https://youtube.com/shorts/P_HMcGPgvpA

2448(Views)

https://youtube.com/shorts/laTbu7SqIyM

9367(Views)

మీకు నచ్చితే ఈ లింకులను షేర్ చెయ్యండి

***************************************************************************************************

జోక్స్

                                                                                      జోక్స్

కథా కాలక్షేపం(కథలు-సీరియల్స్-నవలలు-మిస్టరీ-ఆసక్తి-న్యూస్-తెలుసుకోండి)బ్లాగు నడుపుతున్న సత్యా గ్రాఫిక్స్ పొస్ట్ చేస్తున్న షార్ట్స్ లో ప్రభలమైన జోక్స్ లో కొన్ని షార్ట్స్ లింకులు:


https://youtube.com/shorts/XGW7KQi1WKs

2835 (views)

https://youtube.com/shorts/XYEdSWUjV8M

2449 (views)

***************************************************************************************************