మరి కొందరు రచయతలతో కథాకాలక్షేపం టీమ్ రెడీ అవుతున్నది. నవంబర్ నెల నుండి మీకు ఇంకా మంచి నవలలు, కథలు, ఆర్టికల్స్ అందించబడతాయి.

18/10/21 నుండి 31/10/21 వరకు ఈ బ్లాగుకు సెలవు.

5, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

                                         

మిత్రులందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలతో

అనివార్య కారణాల వలన ఈ బ్లాగు పొస్టింగ్స్ లో ఆలశ్యం జరుగుతోంది......త్వరలోనే మంచి మంచి  కథలు, నవలలతో  మీ ముందుకు వస్తాను.

మీ
ఆనందమయ