చిన్నారి చిన్న కోరిక...(కథ)...19/05/21 న ప్రచురణ అవుతుంది

ప్రపంచంలోని మరికొన్ని అత్యంత ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలు...(ఆర్టికల్)...21/05/21 న ప్రచురణ అవుతుంది

ప్రేమ ఎంత కఠినమో…(పూర్తి నవల)...23/05/21 న ప్రచురణ అవుతుంది

5, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

                                         

మిత్రులందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలతో

అనివార్య కారణాల వలన ఈ బ్లాగు పొస్టింగ్స్ లో ఆలశ్యం జరుగుతోంది......త్వరలోనే మంచి మంచి  కథలు, నవలలతో  మీ ముందుకు వస్తాను.

మీ
ఆనందమయ