'బ్లాక్ నైట్' ఉపగ్రహం గురించి కొనసాగుతున్న మర్మం...(మిస్టరీ)...17/09//21 న ప్రచురణ అవుతుంది.

ఎలుకల దేవాలయం..(ఆసక్తి)....18/09/21న ప్రచురణ అవుతుంది

ఘోరమైన ఎడారిలో రమ్యమైన ప్రదేశము...(అసక్తి)....19/09/21 న ప్రచురణ అవుతుంది

13, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

విచిత్ర కార్ డిజైన్స్....(ఆసక్తి)

 

                                                                             విచిత్ర కార్ డిజైన్స్                                                                                                                                                                                (ఆసక్తి)

కారు యజమానిగా, మీ వాహనం ను బాగా ఉండేలా చూడటం మీ బాధ్యత. కొన్నిసార్లు, దీనికి సర్వీసింగ్ అవసరం. కొన్నిసార్లు, దీనికి తాజా పైయింటింగ్ అవసరం. అప్పుడప్పుడు, డిజైన్ మార్పు నిజంగా మీ కారును ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టగలదు. అయితే, కొంతమంది కార్ల యజమానులు తమ కార్ల రూపకల్పన విషయానికి వస్తే కొంచెం ఎక్కువే చేస్తారు . దిగువ చిత్రాలలో మీరు చూసేవి అలాంటి విచిత్ర డిజైన్ కార్లు.Images Credit: To those who took the original photos.

***********************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి