24, డిసెంబర్ 2023, ఆదివారం

పిడుగు…(కథ)

 

                                                                                      పిడుగు                                                                                                                                                                            (కథ)

పెద్ద వర్షం వస్తున్న సమయం ఇంటి వెనుక వైపున్న బావి గోడ దగ్గర ఆవుపేడను గుండ్రంగా చేసి, పరచి పడేసి వచ్చేయాలట. రాత్రి పిడుగులు పడుతున్నప్పుడు 'అర్జునా...అర్జునా' అని చెప్పుకుంటూ కళ్ళుమూసుకుని ఉండాలట. తెల్లవారిన తరువాత చూస్తే ఆ పేడ బంతిలో పిడుగుపడి అది బంగారంగా మారి ఉంటుందట.

ప్రశ్న ఒకటి, జవాబు ఒకటి...జరగాల్సింది ఒకటి, జరిగేది ఒకటి అని ఉన్నది.

చల్లటి వర్షం,  అందమైన మెరుపులు, మరణం అనే పిడుగు, ఇది ఎందుకు?

***************************************************************************************************

చిన్న వయసులో చక్రవర్తికి ఎప్పుడూ అనుమానం.

తెలుగు టీచర్ రఘునాద శాస్త్రి దగ్గర మాట మాటకీ అడుగుతాడు.

"సార్...పిడుగు పడింది...పిడుగు పడిందని చెబుతున్నారే సార్...పిడుగు ఎలా ఉంటుంది సార్...లావుగా కొండరాయి లాగా ఉంటుందా సార్?"

"నీ నెత్తి మీద పిడుగుపడ...పోరా..."

ఆయన వెళ్ళిపోయారు.

చక్రవర్తి భయంతో నెత్తిమీద తడిమి చూసుకున్నాడు.

సహ విధ్యార్ధులు విపరీతంగా కథలు చెబుతుంటారు. పెద్ద వర్షం వస్తున్న సమయం ఇంటి వెనుక వైపున్న బావి గోడ దగ్గర ఆవుపేడను గుండ్రంగా చేసి, పరచి పడేసి వచ్చేయాలట. రాత్రి పిడుగులు పడుతున్నప్పుడు 'అర్జునా...అర్జునా' అని చెప్పుకుంటూ కళ్ళుమూసుకుని ఉండాలట. తెల్లవారిన తరువాత చూస్తే ఆ పేడ బంతిలో పిడుగుపడి అది బంగారంగా మారి ఉంటుందట.

చక్రవర్తి కూడా తల్లి పిడకల కోసం సేకరించి పెట్టున్న పేడను రహస్యంగా తీసి  పిడుగులు, వర్షం సమయంలో దాన్ని గుండ్రంగా చేసి బావి పక్కన పడేసి చూశాడు.

నిరాశే మిగిలింది.

పిడుగు పడలేదు!

ఈ సరికొత్త కథను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

పిడుగు…(కథ) @ కథా కాలక్షేపం-1

***************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి