12, డిసెంబర్ 2023, మంగళవారం

పశువులతో తొక్కించుకుంటున్న భక్తులు: విచిత్రమైన ఆచారం...(ఆశక్తి)


                                               పశువులతో తొక్కించుకుంటున్న భక్తులు: విచిత్రమైన ఆచారం                                                                                                                                        (ఆశక్తి) 

భక్తుల విచిత్రమైన ఆచార అలవాటు వలన భక్తులు పశువులచే తొక్కించుకోవడానికి అనుమతిస్తారు.

మధ్యప్రదేశ్‌లోని భిదావద్ గ్రామంలో దీపావళి అనంతర వేడుకలో భాగంగా, ధైర్యవంతులు నేలపై పడుకుని, మతం పేరుతో డజన్ల కొద్దీ పశువులచే తొక్కించబడతారు.

దీపావళి పండుగ భారతదేశం అంతటా వివిధ ఆచారాలు మరియు సంప్రదాయాలతో గుర్తించబడింది, అయితే మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఒక గ్రామం యొక్క ఆచారం వలె వింతగా మాత్రం ఎక్కడా లేదు. ఇక్కడ పురుషులు నేలపై పడుకుని, ఆవులను తమపై నడవడానికి అనుమతిస్తారు. ఎందుకంటే ఆవులు తమను తొక్కడం వలన వారి కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి అనే నమ్మకంతొ. సాంప్రదాయం ప్రకారం, ఆవులను ఉదయం గ్రామంలో పూజిస్తారు, ఆపై ఆవులు వారిని తొక్కేటప్పుడు డేర్‌డెవిల్స్ నేలపై పడుకుంటారు. 33 కోట్ల (330 మిలియన్లు) దేవుళ్ళు మరియు దేవతలు ఆవులలో నివసిస్తారని మరియు గోవులు వారిపై నడవడానికి అనుమతించడం ద్వారా దేవతల ఆశీర్వాదం పొందుతారని ప్రజలు నమ్ముతారు.

దీపావళికి ముందు భక్తులు ఐదు రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉండి, స్థానిక ఆలయంలో ఒక రాత్రి గడపాలి, ఆ తర్వాత ఉదయం గోవులకు పూజలు చేసి, తమను తొక్కిసలాటకు అనుమతించాలని భిదవాడ ప్రజలు అనుమతి తీసుకుంటారు. భక్తులపై నడవడానికి పశువులను విడుదల చేయడంతో, గ్రామస్తులు ప్రార్థనలు మరియు కీర్తనలు ఆలపిస్తారు.

డజన్ల కొద్దీ ఆవులచే తొక్కించుకోబడిన తరువాత, భక్తులు లేచి నిలబడి, డప్పుల ప్రారంభానికి నృత్యం చేయడం ప్రారంభిస్తారు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, విచిత్రమైన ఆచార సమయంలో ఎవరూ గాయపడరు. మేము నిజానికి అసాధారణ ఈ సంప్రదాయాన్ని 2012లో కవర్ చేసాము మరియు అప్పటి నుండి దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం భిదావద్‌లో ఈ సంప్రదాయాన్ని సమర్థించినప్పటికీ, ఎటువంటి గాయాలు నివేదించబడలేదు.

"ఎవరూ గాయపడరు, గీతలు కూడా పడవు, గ్రామస్తుల కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి" అని స్థానిక వ్యక్తి ఒకరు చెప్పారు.

దీపావళిరోజున ఆవులతో తొక్కించుకోవడం భిదావద్‌లో ఒక ప్రసిద్ధ సంప్రదాయంగా మారింది మరియు ప్రతి సంవత్సరం దీనిని ప్రత్యక్షంగా చూసేందుకు పొరుగు గ్రామాల నుండి ప్రజలు వస్తుంటారు.

Images & Video Credit:  To those who took the originals

***************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి