19, అక్టోబర్ 2021, మంగళవారం

రాబోవు పోస్టులు...(సమాచారం)

 

                                                                                           రాబోవు పోస్టులు                                                                                                                                                                         (సమాచారం)

1) నిద్రలేని రాత్రులు (22 భాగాల సీరియల్)

2) నిజమైన అభిమానం(కథ)

3) సంస్కారం(కథ)

4) గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా శతాబ్దాలుగా నిలబడటానికి కారణం: బంక అన్నం(ఆసక్తి)

5) నేను అంగారకగ్రహం నుండి వచ్చాను, కారణం(మిస్టరీ)

6) అనుకున్న దొకటి...అయిన దొకటి(కథ)

7) పాప్‌కార్న్ సముద్రతీరం(ఆసక్తి)

8)ప్రేమకు సహాయం(పూర్తి నవల)

9)ఇంట్లో పెంచే మొక్కలు గాలిని శుద్ధి చేస్తాయా?(ఆసక్తి/ సమాచారం)

10)ఈ ధోరని వద్దు...!(కథ) 

***********************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి