7, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

జీవన పోరాటం...(పూర్తి నవల)

 

                                                                                         జీవన పోరాటం                                                                                                                                                                           (పూర్తి నవల)

జీవితంలో తప్పే చేయని వారు ఎవరూ ఉండుండరు. అలా తప్పు చేసిన వాళ్ళను ఒకటి చట్టం దండిస్తుంది లేకపోతే దేవుడు దండిస్తాడు. కానీ, చేసిన తప్పును అర్ధం చేసుకుని తమకు తామే దండన వేసుకుని జీవించే వారూ ఉన్నారు. కొన్ని సమయాలలో వీళ్ళు చేసే తప్పులవలన తప్పు చేసిన వాళ్ళూ, వాళ్ళకు సంబంధించిన వారూ బాధించపడినప్పుడు జీవితమే పోరాటంగా మారుతుంది.

కానీ, ఎంత పెద్ద సమస్యలు ఎదురైనా వాటిని నిదానంతోనూ, వివేకంగానూ ఎదుర్కోంటే సమస్యల నుండి బయటపడొచ్చు అనేది నా నమ్మకం.

సీరియల్ లోని పాత్రలు అలాంటి ఒక జీవిత పోరాటంలోనే చిక్కుకుంటారు. వాళ్ళ చిక్కులకు పరిష్కారం దొరికిందా?..... నవల చదివి తెలుసుకోండి.

ఈ నవలను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకును క్లిక్ చేయండి:

జీవన పోరాటం…(పూర్తి నవల) @ కథా కాలక్షేపం-2

***********************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి