అత్యాచారం చేస్తున్న వ్యక్తిని చంపిన మహిళకు 6 సంవత్సరాల జైలు...(న్యూస్)...28/05/23 న ప్రచురణ అవుతుంది

ఓడినవాడి తీర్పు...(సీరియల్/PART-19 of 20)....29/05/23న ప్రచురణ అవుతుంది

జాబిల్లీ నువ్వే కావాలి …(సరి కొత్త కథ)...30/05/23న ప్రచురణ అవుతుంది

చీకటి పోగొట్టే వెలుగు...(సరి కొత్త కథ)...ప్రచురణ అయ్యింది.

29, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

2019 లో ప్రముఖ టపాలు...(ఆర్టికల్స్)

 

                                                                                  2019 లో  ప్రముఖ టపాల                                                                                                                                                                       (ఆర్టికల్స్)

బొమ్మ కాదా? మరి?(మిస్టరీ)

మరణం తరువాత జీవితం(ఆసక్తి)

మనుషులకూ మూడో కన్ను!(మిస్టరీ)

మాయమైపోయిన విమానం(మిస్టరీ)

ఈ చెట్టును చూడటానికి మీకు రిజర్వేషన్ అవసరం(ఆసక్తి)

***********************************************************************************************                                                                           

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి