ప్రకృతి వేసిన శిక్ష...(కథ)...సరికొత్త కథ 05/02/23 న ప్రచురణ అవుతుంది

పదిహేడవ అల…(సీరియల్)....(PART-5 of 12)...06/02/23న ప్రచురణ అవుతుంది

ఈఫిల్ టవర్‌ను రెండుసార్లు విక్రయించిన వ్యక్తి!...(ఆసక్తి)...07/02/23 న ప్రచురణ అవుతుంది

27, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

ఎక్కువమంది చదివిన కథలు...(సమాచారం)


                                                                             ఎక్కువమంది చదివిన కథలు                                                                                                                                                                (సమాచారం) 

నిజమైన మగాడు

తలవంపు

నీకంటూ ఒకరు

వెన్నెల

పాపానికి బహుమతి

బాధ్యత

ప్రేమించుకోవచ్చు!

మాతృత్వం 

మూగ ప్రేమ

స్వర్గం-నరకం

***********************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి