ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జూదం మూఢనమ్మకాలు-1...(ఆసక్తి)...09/12/23న ప్రచురణ అవుతుంది

UFOను అడ్డగించేందుకు రెండు యుద్ధ విమానాలు పెనుగులాడాయి...(ఆసక్తి)...10/12/23న ప్రచురణ అవుతుంది

మరణానంతర జీవితం నిజమని చెప్పిన అమెరికా వైద్యుడు...(ఆసక్తి)....11/12/23న ప్రచురణ అవుతుంది

త్వరలో

ఇంటింటి వెన్నెలలు(సరికొత్త పూర్తి నవల)... ప్రచురణ అవుతుంది

27, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

ఎక్కువమంది చదివిన కథలు...(సమాచారం)


                                                                             ఎక్కువమంది చదివిన కథలు                                                                                                                                                                (సమాచారం) 

నిజమైన మగాడు

తలవంపు

నీకంటూ ఒకరు

వెన్నెల

పాపానికి బహుమతి

బాధ్యత

ప్రేమించుకోవచ్చు!

మాతృత్వం 

మూగ ప్రేమ

స్వర్గం-నరకం

***********************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి