అత్యాచారం చేస్తున్న వ్యక్తిని చంపిన మహిళకు 6 సంవత్సరాల జైలు...(న్యూస్)...28/05/23 న ప్రచురణ అవుతుంది

ఓడినవాడి తీర్పు...(సీరియల్/PART-19 of 20)....29/05/23న ప్రచురణ అవుతుంది

జాబిల్లీ నువ్వే కావాలి …(సరి కొత్త కథ)...30/05/23న ప్రచురణ అవుతుంది

చీకటి పోగొట్టే వెలుగు...(సరి కొత్త కథ)...ప్రచురణ అయ్యింది.

27, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

ఎక్కువమంది చదివిన కథలు...(సమాచారం)


                                                                             ఎక్కువమంది చదివిన కథలు                                                                                                                                                                (సమాచారం) 

నిజమైన మగాడు

తలవంపు

నీకంటూ ఒకరు

వెన్నెల

పాపానికి బహుమతి

బాధ్యత

ప్రేమించుకోవచ్చు!

మాతృత్వం 

మూగ ప్రేమ

స్వర్గం-నరకం

***********************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి