ప్రపంచంలోనే అత్యధిక దంతవైద్యులు ఉన్న పట్టణం...(ఆసక్తి)....01/06/23న ప్రచురణ అవుతుంది

మరవటం మర్చిపోయాను...(సీరియల్/PART-1 of 24)....02/06/23న ప్రచురణ అవుతుంది

'గ్రహాంతర వాసులు భూమిపై చాలా కాలంగా ఉన్నారు'!!!...(ఆసక్తి)...03/05/23 న ప్రచురణ అవుతుంది

జాబిల్లీ నువ్వే కావాలి …(సరి కొత్త కథ)...ప్రచురణ అయ్యింది.

24, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

ఎక్కువమంది చదివిన పూర్తి నవలలు...(సమాచారం)

 

                                                                      ఎక్కువమంది చదివిన పూర్తి నవలలు                                                                                                                                                           (సమాచారం)

జీవన పోరాటం

దైవ రహస్యం

తొలిచూపు

ప్రేమ ఎంత కఠినమో!

ప్రేమ కలలు

పవిత్ర

***********************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి