పిశాచములు నివసించే మాయా ప్రదేశం...(ఆసక్తి)...04/12/23న ప్రచురణ అవుతుంది

ది ఐకానిక్ టైగర్స్ నెస్ట్ మొనాస్టరీ ఆఫ్ భూటాన్...(ఆసక్తి)....05/12/23న ప్రచురణ అవుతుంది

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జూదం మూఢనమ్మకాలు-1...(ఆసక్తి)...06/12/23న ప్రచురణ అవుతుంది

త్వరలో

ఇంటింటి వెన్నెలలు(సరికొత్త పూర్తి నవల)... ప్రచురణ అవుతుంది

10, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

అనుకున్న దొకటి...అయిన దొకటి...(కథ)

 

                                                                      అనుకున్న దొకటి...అయిన దొకటి                                                                                                                                                                   (కథ)

మనం అనుకున్నది...అనుకున్నట్టు జరిగితే అది దేముడి రాత ఎందుకు అవుతుంది.అన్నీ రాసి పెట్టాకనే మనం జన్మ ఎత్తేది .ఎప్పుడు ,ఏది, ఎలా ,ఎందుకు జరగాలో అందులోనే ఉంటుంది.

మనం అనుకున్నది జరిగితే జీవితం కాదది. అనుకోనిది జరిగితే అదే జీవితం. ‘మన పేరున రాసి పెట్టింది ఎక్కడికీ పోదు'ఇలా ఒక్కోక్కోరూ వారికి తోచినది అనుకుంటారు. 

ఈ కథలో కూడా అదే జరిగింది. కానీ ఇది కొంచం వింతగా ఉంటుంది. అదేమిటో ఈ కథను చదివి తెలుసుకోండి

ఈ కథను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

అనుకున్న దొకటి...అయిన దొకటి...(కథ) @ కథా కాలక్షేపం-1

***********************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి