16, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

దైవ రహస్యం…(పూర్తి నవల)

 

                                                                                         దైవ రహస్యం                                                                                                                                                                           (పూర్తి నవల)

ఎక్కడైతే అవినీతి ఉండదో అక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది 'తిష్టాదేవి దేవత '. అయితే ఏ రోజైతే అవినీతికి మానవుడు బానిస అయ్యాడో, ఆ రోజు 'తిష్టాదేవి దేవత' అవినీతి పరులను శిక్చించటం మొదలుపెట్టింది. అందుకని కొందరు ఈ దేవతను వాళ్ళ స్వార్ధం కోసం  ఊరి నుండి దూరంగా ఉంచారు. రోజు రోజుకూ భూమి మీదున్న మానవులు అవినీతికి పూర్తిగా బానిస అయ్యారో ఇక 'తిష్టాదేవి దేవత' ఈ భూమిని వదిలి వెళ్ళిపోయింది.

'తిష్టాదేవి '  విగ్రహం అనుకోకుండా కనిపించటం, దానివలన ఏర్పడిన సంఘటనలు, ఆ దేవత అవీనీతి పరులను ఎలా శిక్చించిది అనేది ఈ నవల చదివి తెలుసుకోవచ్చు.

అవినీతికి పాల్పడకుండా ఉండటానికి ఈ రోజు ప్రజలు భయపడటం లేదు. ఏ చట్టాలూ వారిని భయపెట్టటం లేదు, దేవుని పేరు చెబితేనైనా భయపడతారేమో నన్న ఒక చిన్న ఆలొచన ఈ నవలకు ఆధారం.

ఈ నవల చదవటానికి ఈ క్రింది లింకును క్లిక్ చేయండి:

దైవ రహస్యం…(పూర్తి నవల) @ కథా కాలక్షేపం-2  

************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి