30, జూన్ 2021, బుధవారం

మీలా లేడండి!...(కథ)


                                                                                        మీలా లేడండి!                                                                                                                                                                                  (కథ) 


"ఏమండీ...మీ అబ్బాయ్, మీ లాగా లేడండి!"--అని ఒక తల్లే తండ్రితో చెబితే ఎలా ఉంటుంది? ఆ తండ్రికి ప్రపంచమే తలక్రిందలైయ్యింది. 

అందులోనూ నలబై సంవత్సరాలు కాపురం చేసిన తరువాత చెబితే ఎవరు తట్టుకో గలరు? ఆ తండ్రి ఎలా తట్టుకున్నాడు? అసలు ఆ తల్లి నలభై సంవత్సరాల కాపురం తరువాత ఎందుకలా చెప్పింది?....తెలుసు కోవటానికి ఈ కథ చదవండి.

ఈ కథను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

మీలా లేడండి!(కథ) @ కథా కాలక్షేపం-1

************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి