ఆలయం...(సీరియల్): జనవరి 08/01/2020 నుండి మొదలయ్యింది. రోజు విడిచి రోజు ప్రచురణ అవుతున్నది.Tuesday, February 11, 2020

కరోనా వైరస్ ప్రభావం: ఇంకా ఖాలీగా ఉన్న చైనా నగర రోడ్లు.                                               కరోనా వైరస్ ప్రభావం: 
                                 ఇంకా ఖాలీగా ఉన్న చైనా నగర రోడ్లు.


కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాపిస్తున్నదని చెబుతూ చైనాలోని వుహాన్ నగరంలో నివసిస్తున్న ప్రజలను ఇళ్ళల్లోనే ఉండమని హెచ్చరించారు. ఆ హెచ్చరికను ఇప్పుడు మరో నగరానికి కూడా ఇచ్చారని చెబుతున్నారు. ఎప్పుడూ జన సమూహంతో నిండిపోయుండే ఈ నగరం ఇప్పుడు ఇలా ఉండటం దురదృష్టకరం.

Image Credit: To those who took the original photos

No comments:

Post a Comment