11, జులై 2021, ఆదివారం

గెలుపులో పాఠం…(కథ)


                                                                        గెలుపులో పాఠం                                                                                                                                                (కథ) 

వెంకటాచలం తన పిల్లవాడికి చిన్నప్పటి నుండి తన బుద్దులే నేర్పించాడు" పిరికివాడిలా చేతులు కట్టుకు ఉండకు, మాటకు మాట, దెబ్బకు దెబ్బ, వీరుడు అనిపించుకోవాలి. అప్పుడే నువ్వూ నా లాగా లీడర్ కాగలవు. దీనికి కావలసింది ధైర్యం" 

"ఏమండీ...చిన్న పిల్లవాడికి ఇలాగేనా చెప్పిచ్చేది! ఎప్పుడూ దెబ్బలాటలు పెట్టుకుంటే రౌడీ అనిపించుకుంటాడు. వాడి భవిష్యత్ పాడైపోతుంది" అని ఎన్నో సార్లు భర్తకు చెప్పి చూసింది.

తండ్రిలాగేనే పెరిగి పెద్దవాడైన కొడుకు, కళాశాల విద్యార్ధి యూనియన్ చైర్మన్ పదవికి పోటీలేకుండా గెలవాలని ప్రయత్నిస్తాడు. కానీ ఒక మహిళా విదార్ధిని వలన గెలిచినా ఓడిపోతాడు. అదే తనికి జీవిత పాఠం అయ్యింది.   

గెలిచినా ఓడి పోవటమేమిటి? ఆ మహిళా విధ్యార్ధి ఏం చేసింది? దాని వలన అతను నేర్చుకున్న పాఠం ఏమిటి?.....తెలుసుకోవటానికి ఈ కథ చదవండి.  

ఈ కథను చదవాలంటే ఈ క్రింది లింకును క్లిక్ చేయండి:

గెలుపులో పాఠం...(కథ)@ కథా కాలక్షేపం-1 

************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి