రోజు పొడవు పెరుగుతోంది...(ఆసక్తి)... 29/01/23 న ప్రచురణ అవుతుంది

పదిహేడవ అల…(సీరియల్)..(PART-2 of 12)...30/01/23న ప్రచురణ అవుతుంది

50వేల సంవత్సరాలకు ఒక్కసారే వచ్చే తోకచుక్క...(ఆసక్తి)...31/01/23 న ప్రచురణ అవుతుంది

14, జనవరి 2022, శుక్రవారం

పువ్వులో ఒక తుఫాన...(కథ)

 

                                                                              పువ్వులో ఒక తుఫాన                                                                                                                                                                             (కథ)

ఆడదంటే అబల కాదు అని నిరూపించే మరో ప్రేమ కథ. 

ఈ కథను చదవటానికి ఈ లింకుపై క్లిక్ చేయండి. 

పువ్వులో ఒక తుఫాన(కథ)@కథా కాలక్షేపం-1


అలాంటి మరికొన్ని కథలు:  లింకుపై క్లిక్ చేయండి:


వెన్నెల(కథ)@కథా కాలక్షేపం-1

ఆడవాళ్ళ నిర్ణయాలకు అర్ధాలే వేరు(కథ)@కథా కాలక్షేపం-1

గెలుపులో పాఠం(కథ)@కథా కాలక్షేపం-1

************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి