3, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

జయం నిశ్చయం...(కథ)


                                                                              జయం నిశ్చయం                                                                                                                                                                                  (కథ) 

మనందరం విజయం సాధించాలంటే మనకు కావలసిన జీవిత లక్ష్యం ఒకటి నిర్ణయించుకుని, దానికొసం ప్లాను వేసుకోవటం. ప్లాను వేసుకున్నాక విజయం సాధించటానికి తీవ్రంగా కష్టపడటం...తెలివి తేటలతో శ్రమించటమే!

ఈ రోజు ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో అదే రేపు వారి భవిష్యత్తు. ఈ రోజు ఎవరైతే తీవ్రమైన కష్టంతో పనిచేస్తున్నారో...అదే వారికి లాభంగా తిరిగి వస్తుంది. కష్టపడి చదువుకునే మానవుడికి, అదే పరీక్ష అనే భవిష్యత్తును తీసుకు వస్తుంది.

అలాగంటే, ఈ రోజు మనం చేసింది, చేస్తున్నదే రేపు మన జీవితాన్ని తీర్మానిస్తుంది.

మరి ఈ కథలో ఎవరు ఏం చేశారు? ఏం సాధించారు?.....తెలుసుకోవటానికి ఈ కథ చదవండి. 

ఈ కథను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకు పై క్లిక్ చేయండి:

జయం నిశ్చయం...(కథ)@ కథా కాలక్షేపం-1  

***********************************************************************************************    

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి