జోక్స్, మీకు తెలుసా? జీవిత సత్యాలు-14....26/02/24న ప్రచురణ అవుతుంది

జ్ఞానోదయం: ‘అందరూ దేవుళ్ళే’ (ఆద్యాత్మిక కథ-2)...27/02/24న ప్రచురణ అవుతుంది

జోక్స్, మీకు తెలుసా? జీవిత సత్యాలు-15.....@ యూట్యూబ్......28/02/24న ప్రచురణ అవుతుంది

19, మార్చి 2022, శనివారం

మలుపు…(కొత్త కథ)

 

                                                                                      మలుపు                                                                                                                                                                           (కథ)

రాజేష్ ఏం చెబుతున్నావు...నిజంగానా?”--ఆశ్చర్యపడుతూ అడిగింది భువనా.

నిజంగానే చెబుతున్నా. మనం స్నేహితులుగా విడిపోదాం. నువ్వు నన్ను మర్చిపోయి, మీ పెద్దలు చూసి నిర్ణయించిన అతన్నే మనసారా భర్తగా అంగీకరించి అతనితో జీవించు. నేనూ నిన్ను మర్చిపోయి నన్ను నమ్మి వచ్చే అమ్మాయిని మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించి జీవిస్తాను”....ఖచ్చితంగా చెప్పాడు రాజేష్.

అంటే మన ప్రేమ ఓటమి అయ్యిందని చెబుతున్నావు. అంతే కదా...? మనం నవ్వుతూ హాయిగా మాట్లాడుకున్నవి, ఇద్దరం కలిసి ఊరంతా తిరిగింది అంతా మర్చిపోగలమా? రాబోవు జీవితం, పిల్లల గురించి మాట్లాడుకున్నదంతా కలగా మిగిలి పోవలసిందేనా?” -- కోపంగా అడిగింది భువనా.

రాజేష్ ప్రేమికురాలు భువనాతో ఎందుకలా చెప్పాడు? ఎవరైనా ప్రేమించుకునేది కలిసి జీవించటానికే కాదా? ఇంతలో ఏమైంది? ప్రేమికురాలు భువనా ఎలా రియాక్ట్ అయ్యింది?----తెలుసుకోవటానికి కథ చదవండి.

ఈ కథను చదవటానికి ఈ కింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

మలుపు...(కథ) @ కథా కాలక్షేపం-1

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి