16, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

'నాన్నా' రా! ... (కథ)


                                                                                           'నాన్నా' రా!                                                                                                                                                                                     (కథ) 

ప్రతి చిన్న విషయానికీ కొడుకుకోడలూ తనని తిడుతున్నారనిఅవమానపరుస్తున్నారని భర్త దగ్గర మొరపెట్టుకుంది అరవై సంవత్సరాల రాజ్యం. 

"ఏమండీ...ఇంకాసేపు కూడా నేను ఇక్కడ ఉండలేనండిమన అబ్బాయికొడలూ మనల్ని కష్ట పెడుతుండటం నేను సహించలేకపోతున్నానురండి...ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదాం!" ఏడుస్తున్న భార్య రాజ్యం ను చూసిన సుబ్రమణ్యానికి గుండె పగిలిపోయేటట్టు అనిపించింది.

"నా పెన్షన్ డబ్బుతో మనం ఎలాగైనా కాలం గడపవచ్చు రాజ్యంకానీఅరవై ఏళ్ళు దాటిన మన వొళ్ళు మనకి సహకరించటంలేదే"

"అయినా పరవాలేదండిమీకు నేనునాకు మీరుఇద్దరం ఒకరినొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఏలాగో కాలం గడిపేద్దాం.కానీ   ఊరిలోనే మనం ఉండకూడదువీళ్ళ మొహాలనే చూడకూడదువీళ్ళ కళ్ళకు కనిపించనంత దూరం వెళ్ళిపోదాం"

సరే రాజ్యం...నువ్వు ఏడవకునేను ఏర్పాటు చేస్తాను"

భార్య చెప్పినట్లు దూరంలో ఉన్న ఒక వృద్దుల వసతి గ్రుహంలో భర్త వాళ్ళు ఉండటానికి ఏర్పాటు చేశాడుకొడుకూకోడలుకూ కనిపించనంత దూరానికి వెళ్ళిపోయారు...తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక అక్కడ వాళ్ళకు జరిగింది ఇంకొకటి?.....అదేమిటోఎందుకుజరిగిందో తెలుసుకోవటానికి  కథ చదవండి.

 కథను చదవటానికి  క్రింది లింకును క్లిక్ చేయండి:

"నాన్నా...రా"...(కథకథా కాలక్షేపం-1

***********************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి