2, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

పరిగెత్తు...దాక్కో!...(కథ)

 

                                                                                 పరిగెత్తు...దాక్కో!                                                                                                                                                                   (కథ)

ఈ సమాజంలో డబ్బో, పదవో ఉంటే...అంతస్తో, రాజకీయమో పక్క బలంగా ఉంటే...నేరాలు చెయచ్చు, శిక్షల నుండి ఎలాగూ తప్పించుకోవచ్చు అని అనుకేనే వాళ్ళు పెరిగిపోయారు.

రాసుంచిన చట్టాలన్నీ వాళ్లకోసం తలవంచుతాయి. తమకు తలవంచని వాళ్ళను డబ్బుపెట్టి కొనుక్కోవటానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ప్రయత్నం ఓడిపోతే తలవంచని వాళ్ళు కనబడకుండా పోతారు.

ఇది అన్యాయం అనుకున్న కాలంపోయి, ఇదే యదార్ధం అని ఒప్పుకునే మనో పరిస్థితికి తోయబడ్డాం.

డబ్బూ, పలుకుబడి ఉన్నవాళ్ళు చట్టానికి ఎదురుగా నడుచు కుంటే, వాళ్ళను  ఎదిరించి సామాన్యుడు పోరాడగలడా?

ఆ పోలీసు జీపు వేగంగా ఆ పోలీస్ స్టేషన్ కాంపౌండ్ లోకి దూరి, తిన్నగా వాకిలి ముందు ఆగింది.

జీపులో నుండి ఇన్‌స్పెక్టర్ చక్రవర్తి దిగారు.

స్టేషన్లో వాళ్ళంతా ఆటెన్షన్లో నిలబడ్డారు.

లోపల బెంచి మీద ఇన్‌స్పెక్టర్ కోసమే గంటసేపటి నుండి కాచుకుని కూర్చున్న హేమా కూడా లేచి నిలబడింది.

వేగంగా స్టేషన్ లోపలకు నడుచుకుంటూ వచ్చిన ఇన్‌స్పెక్టర్ చక్రవర్తి, హాలులో ఆగి అక్కడున్న ఒక పోలీసు అధికారితో మిస్టర్. కాంతా రావ్...ఆ రాయప్ప కేసు ఫైలు తీసుకుని నా గదికి రండి అని చెప్పి, తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయారు.

అంతసేపు ఆయనకోసమే కాచుకోనున్న హేమా, అక్కడున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ దగ్గరకు వెళ్ళి సార్...నేను ఇన్‌స్పెక్టర్ గారిని చూడచ్చా?”

ఉండమ్మా...ఆయన ఇప్పుడే కదా వచ్చారు.  వస్తున్నప్పుడే ఎస్.ఐ.కాంతా రావు గారితో ఏదో కేసు ఫైలు తీసుకుని ఆయన గదికి రమ్మన్నారు. అదేమిటో తేలిన తరువాత మీరు వెళ్దురుగాని...అంతవరకు కూర్చోండి అన్నాడు అతి చిన్న స్వరంతో.

ఈ కథను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

పరిగెత్తు...దాక్కో!...(కథ) @ కథా కాలక్షేపం-1 

***************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి