22, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

ఆడువారి నిర్ణయాలకు అర్ధాలే వేరు…(కథ)

 

                                                                          ఆడువారి నిర్ణయాలకు అర్ధాలే వేరు                                                                                                                                                                 (కథ)

పవిత్ర ప్రేమ త్యాగాన్ని కోరుతుందిత్యాగం చేసే గొప్ప గుణాన్ని నేర్పిస్తుందిప్రేమించిన వారికొసం  సహాయాన్నైనా అందిస్తుంది.

ఇలాంటి గుణమే అజయ్ ను ప్రేమిస్తున్న అనితలో ఉంది. అమె ప్రేమించిన అజయ్, పై చదువులకొసం విదేశంలో ఉన్నప్పుడు అనిత ఒక త్యాగం చేస్తుంది.  అనివార్య కారణాల వలన తాను చేయబోతున్న త్యాగం ప్రేమికుడికి ముందే చెప్పలేకపోతుంది. 

పురుష అహంకారంతొందరపాటు గుణం కలిగిన అజయ్అనిత తనతో చెప్పకుండా చేసిన త్యాగాన్ని తప్పు పడతాడుఅనితతో కఠినంగా మాట్లాడి అమెను కించ పరుచుతాడు.

అనిత ముందే తనతో తాను చేసిన త్యాగాన్ని ఎందుకు చెప్పలేదో అన్న నిజాన్ని తెలుసుకున్న అజయ్,  తన తోందరపాటుకు అనిత దగ్గర క్షమాపణ అడుగుతాడు. కానీఆజయ్ క్షమాపణని అనిత అంగీకరించదు. మారుగా అనిత ఒక నిర్ణయానికి వస్తుంది. ఆ నిర్ణయాన్ని అజయ్ తో చెబుతుంది. ఆ నిర్ణయం విని అజయ్ ఆశ్చర్యపోతాడు.  

అజయ్ ఎందుకు ఆశ్చర్యపోతాడుఅనిత తీసుకున్న ఆ నిర్ణయమేమిటిఅనిత చేసిన త్యాగం ఏమిటిఅనిత తాను చేసిన త్యాగం గురించి ఎందుకు తనతో ముందే చెప్పలేదో అనే నిజాన్ని అజయ్ ఎలా తెలుసుకున్నాడు?..... వీటన్నిటికీ సమాధానం తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథ చదవండి.

 కథను చదవటనికి  క్రింది లింకును క్లిక్ చేయండి:

ఆడువారి నిర్ణయాలకు అర్ధాలే వేరు...(కథకథా  కాలక్షేపం-1

***********************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి