25, సెప్టెంబర్ 2022, ఆదివారం

దృశ్యం… (పూర్తి నవల)

 

                                                                                       దృశ్యం                                                                                                                                                                                                                           (పూర్తి నవల) 

అనుకోకుండా ఒక దృశ్యాన్ని తన కెమేరాలో బందించింది ఈ నవలలోని నాయకురాలు. ఆ దృశ్యం: హీరో ఒక అమ్మాయిని హత్య చేయడం. ఆ హీరో, ఈ నవలలోని నాయకురాలి అక్కను పెళ్ళి చేసుకోబోతాడు.

ఒక హంతకుడు తన అక్కయకు భర్తగా రాకూడదని ఈ నవలలోని నాయకురాలు  పెళ్ళిని ఆపటానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. కానీ, ఏమీ చేయలేకపోతుంది. వివాహం జరిగిపోతుంది.

వివాహాం జరిగిన తరువాత నిజం తెలుస్తుంది. తన పెళ్ళిని నాయకురాలి అక్క ఆనందంగా అంగీకరిస్తుంది. నాయకురాలు ఆశ్చర్యపోతుంది.

అసలు జరిగింది ఏమిటి? హత్యను తన కెమేరాలో బంధించినా నాయకురాలు ఎందుకు ముందే నిరూపించలేకపోయింది? అక్కయ్య హంతకుడైన ఒకడ్ని ఎందుకు పెళ్ళి చేసుకుంది? అంటే పెళ్ళికి ముందే అతను హంతకుడని ఆమెకు తెలుసా?

వీటన్నిటికీ సమాధానాలు తెలుసుకోవటానికి ఈ నవలను చదవండి.

ఈ పూర్తి నవలను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

దృశ్యం...(పూర్తి నవల) @ కథా కాలక్షేపం-2 

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి