28, జూన్ 2022, మంగళవారం

స్వర్గం-నరకం...(కథ)

 

                                                                                        స్వర్గం-నరకం                                                                                                                                                                                   (కథ)

"నాకొక ఆశ! నెరవేరుస్తారా...? పుట్టింట్లో నెరవేరలేదు. మీరైనా నన్ను అర్ధం చేసుకుని నెరవేర్చండి"......కొత్తగా పెళ్ళి చేసుకున్న భార్య, భర్తను అడిగింది.

"మొదట నీ ఆశ ఏమీటో చెప్పు?"....అన్నాడు భర్త.

“విన్న తరువాత తిట్టకూడదు. అదే సమయం పిచ్చి ఆశ అని తోసేయకూడదు"

"నువ్వు విషయం చెప్పు?"

భార్య చెప్పిన విషయం విని ఉలిక్కిపడ్డాడు భర్త. 

ఒకరోజంతా ఆలొచించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు. మరుసటి రోజు భార్యతో అన్నాడు.

"తాలి కట్టినందువలన ఒకరి ప్రతిభను చంపటం, అది మహా పాపంతో సమానం. అందువలన నీ ఇష్టానికి విరుద్దంగా నేను నిలబడ దలుచుకోలేదు. కానీ...నేను సాధారణ, సరాసరి మనిషిని.  నాకు సొంతమైన వస్తువును ఇంకొకరు ముట్టుకునేటప్పుడు ఏర్పడే న్యాచురల్ వికారం నాలోనూ ఉన్నది కనుక నేనొక నిర్ణయం తీసుకున్నాను. దానికి నువ్వు కట్టుబడాలి"

భర్త నిర్ణయం విన్న భార్య ఉలిక్కిపడ్డది. "వద్దండి నా ఆశ నెరవేరకపోయినా పరవాలేదు" అన్నది.

అప్పుడు భర్త...భార్యతో అన్నాడు "జీవితమే సమస్య అనుకుని తప్పుకుంటే. నీ ఆశ, పట్టుదల లేనిది.  నేను నిన్ను ఎలా అర్ధం చేసుకున్నానో...అదేలాగా నువ్వు నన్ను అర్ధం చేసుకుని యుద్ద భూమిలో దిగు. ఆల్ ద బెస్ట్..." 

భార్య చెప్పిన ఆశ ఏమిటి? దానిని నెరవర్చడానికి భర్త తీసుకున్న నిర్ణయమేమిటీ? ఉలిక్కిపడ్డ భార్య కు ‘ఆల్ ద బెస్ట్’ చెప్పి యుద్ద భూమిలోకి దిగమని భర్త ప్రోత్సహించిన ఆ యుద్ద భూమి ఏమిటి?......తెలుసుకోవాటానికి ఈ కథ చదవండి.   

ఈ కథను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకును క్లిక్ చేయండి.

'స్వర్గం-నరకం'...(కథ) @ కథా కాలక్షేపం-1

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి