మిణుగురు పురుగులు…(సీరియల్/PART-6 of 13)...27/09/23న ప్రచురణ అవుతుంది

భారతదేశపు టీనేజ్ 'స్లమ్ ప్రిన్సెస్', ఒక నిజ జీవిత సిండ్రెల్లా కథ…(ఆసక్తి)...28/09/23న ప్రచురణ అవుతుంది

మిణుగురు పురుగులు…(సీరియల్/PART-7 of 13)....29/09/23న ప్రచురణ అవుతుంది

రైల్లో వచ్చిన అమ్మాయి...(సరి కొత్త కథ)...ప్రచురణ అయ్యింది

19, జూన్ 2022, ఆదివారం

రాళ్ళే పుస్తకాలు....(ఆసక్తి)


                                                                                 రాళ్ళే పుస్తకాలు                                                                                                                                                                               (ఆసక్తి) 

శాసనం (Epigraphy లేదా Inscription) అంటే పురాతన కాలంలో రాయి, రాగిరేకు వంటి వాటిపై వ్రాసిన అక్షరాలు. పురాతన కాలంలో కాగితంతో తయారుచేసిన గ్రంథాలు ఉపయోగించని కాలంలో రాజులు, చక్రవర్తులు, సామంతులు, జమీందారులు తమ రాజ్యపు అధికారిక శాసనాలను 'రాళ్ళ పై, రాతిబండలపై, రాగిరేకులపై చెక్కించి, బధ్రపరిచేవారు. ఇలాంటి అధికారిక ప్రకటలనే శాసనం అనేవారు.

అలాగే పాలరాతిపై చెక్కబడిన 730 శాసనాలను బర్మాలో ఒక రాజు, ఒక్కొక్క పాలరాతినీ బద్రపరచటానికి ఆ శాసనల రాళ్ళపై గుడి కట్టించాడు. దీని గురించి తెలుసుకోవటానికి ఈ క్రింది ఆర్టికల్ ను చదవండి: 

ఆర్టికల్ ను చదవటానికి ఈ కింద ఉన్న లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

రాళ్ళే పుస్తకాలు...(ఆసక్తి) @ కథా కాలక్షేపం

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి