26, అక్టోబర్ 2022, బుధవారం

తల్లి మనసు...(కథ)

 

                                                                                        తల్లి మనసు                                                                                                                                                                                          (కథ)

ఇంటి వాకిలి ముందు ఆటో ఒకటి ఆగుంది.

...త్వరగా బయలుదేరండి. మంచి సమయం ముగిసేలోపు వెళ్ళి చేరాలి కదా?”

మనసారా నవ్వుతూ చెప్పిన కోడలు మాట వినబడగానే, టెబుల్ మీదున్న గుడ్డల మూటను తీసుకుని నడుం మీద పెట్టుకుని నేను రెడీ, వెళ్దామా?’ అనే లాగా తన కొడుకు నరేంద్రను చూసింది అతని తల్లి 60 ఏళ్ళ అన్నపూర్ణమ్మ.

ఏమండీ...మీకు కొంచం కూడా బుద్ది లేదా? వయసైన ఆవిడ బరువు మోస్తున్నది, మీరు వేడుక చూస్తూ నిలబడ్డారే...ఆవిడ దగ్గర్నించి మూటను తీసుకుని ఆటోలో పెట్టచ్చు కదా?”

కేతన దొంగ కోపంతో భర్త మీద కేకలు వేయగా, “మూటను నా దగ్గర ఈయమ్మా అన్న నరేంద్ర, దాన్ని తీసుకుని, వాకిలి వైపుకు నడిచాడు.

మెల్లగా నడిస్తే కోడలు తనని కూడా తిడుతుందనే భయంతో ఆయసపడుతూ వేగ వేగంగా కొడుకును అనుసరించింది అన్నపూర్ణమ్మ.

నరేంద్ర తన తల్లిని ఎక్కడికి తీసుకు వెడుతున్నాడు?.......తెలుసుకోవటానికి ఈ కథను చదవండి:

ఈ కథను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

తల్లి మనసు...(కథ) @ కథా కాలక్షేపం-1 

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి