27, అక్టోబర్ 2022, గురువారం

ఆకాశం నుండి విచిత్రమైన శబ్ధాలు...(మిస్టరీ)

 

                                                                       ఆకాశం నుండి విచిత్రమైన శబ్ధాలు                                                                                                                                                              (మిస్టరీ)

దేవతలు వాయుస్తున్న గాలి వాద్యం?

ఈ సంవత్సరం, అంటే 2019 జనవరిలో అనేక దేశాలలోని ప్రజలు ఆకాశం నుండి విచిత్రమైన, చెవులు చిల్లులు పడే గాలి వాద్యం (Trumpet) శబ్ధాలు విన్నామని చెప్పటంతో తిరిగి ఈ విచిత్రమైన శబ్ధాల గురించిన చర్చ మొదలయ్యింది.

అనేక దేశాలలోని ప్రజలు ఆకాశం నుండి విచిత్రమైన, చెవులు చిల్లులు పడే గాలి వాద్యం (Trumpet) శబ్ధాలు విన్నామని/వింటున్నామని ప్రభుత్వాలకు చెబుతున్నారు. వాద్య బృందంలొ వందమందికి పైగా ట్రంపెట్ ను ఒకేసారి వాయిస్తే ఎంత శబ్ధం వస్తుందో అంత శబ్ధం వినబడుతోందని ప్రజలు తెలియజేశారు. ఆ వాద్య శబ్ధం ఎక్కడి నుండి వస్తోందో తెలుసుకుని తమకు వివరించాలని, తమ భయం పోగొట్టాలని, తాము భయంతో నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నామని వాపోతున్నారు.

"ఒక దశాబ్ధ కాలానికి పైగా వినబడుతున్న ఈ శబ్ధాన్ని గురించి ప్రభుత్వాలు ఎందుకు పట్టించుకోవటం లేదు" అని డైలీ మైల్ పత్రిక ప్రపంచ ప్రభుత్వాలను ప్రశ్నిస్తోంది. ఈ విచిత్ర సంఘటన మొదటిసారిగా 2008లో బెలారస్ దేశంలో వినబడినట్లు, దానిని రికార్డు చేసి ‘యూ ట్యూబ్’ లో ఉంచాడు ఒక వ్యక్తి. కానీ దానిని మోసపూరితమైనదిగా వివరిస్తూ ప్రభుత్వాలు కొట్టిపారేశాయి.

ఈ ఆర్టికల్ ను పూర్తిగా చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

ఆకాశం నుండి విచిత్రమైన శబ్ధాలు...(మిస్టరీ)@ కథా కాలక్షేపం

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి