11, ఫిబ్రవరి 2023, శనివారం

మిస్టర్ దోమ.. (కథ)


                                                                                  మిస్టర్ దోమ                                                                                                                                                                        (కథ) 

" మానవ జాతికి మనల్ని చూస్తేనే చిరాకు పుట్టుకు వస్తుంది. మన కష్టం వాళ్లకు ఎందుకు తెలుస్తుంది? ఒక బొట్టు రక్తం తీసుకోవడానికి ఎన్ని దెబ్బలు తినాల్సివస్తోంది" అనుకుంటూ వీధి చివర పారుతున్న మురికి నీటి గుంటపై కూర్చుని ఆలొచిస్తున్నది మిస్టర్ దోమ.

"కాపురం ఉంటున్న చోటును మార్చాలంటే మామూలు పనా...అందులోనూ మంచి మురికి గుంట లేక మురికి కాలువో దొరకటం సాధారణ విషయమా? మన కష్టాలు ఆడ దోమలకు ఎక్కడ అర్ధమవుతోంది? ‘….వెళ్ళి మంచి మురికి కాలువ వెతికి రా!’  అని గదమాయించడం తప్ప. వెతికే మనకి మాత్రమే తెలుసు వెతకటం ఎంత కష్టమైన పనో" అని మనసులోనే బాధపడింది మిస్టర్ దోమ.

మిస్టర్ దోమ బాధపడటానికి పెద్ద కారణమే ఉంది. మధ్యే అష్టకష్టాలు పడి ఇప్పుడు కాపురం ఉంటున్న మురికి గుంటను వెతికి పట్టుకుంది. ఇప్పుడు మురికి గుంటను కూడా ఖాలీ చేసి పోవాలి. ఎందుకంటే ఏరియా క్పౌన్సిలర్ ప్రాంతానికి రేపోమాపో రాబోతున్నాడని  ప్రాంతంలోని మురికి గుంటలను మట్టిపోసి మూసేసి బ్లీచింగ్ పౌడర్ జల్లి పరిశుభ్రం చేస్తున్నారు. మురికి కాలువల మీద లిక్విడ్ మందు జిమ్మి వెడుతున్నారు. రోజో, రేపో మిస్టర్ దోమ కాపురముంటున్న మురికి గుంటను కూడా మూసేశ్తారు. అందుకని మిస్టర్ దోమ భార్య కొత్త చోటు చూడమని ఆర్డర్ వేసింది.

భార్య దోమ వేసిన ఆర్డర్ ను అమలుపరచటానికి వెళ్ళిన ఆ మిస్టర్.దోమ పడిన కష్టాలు, అందువల్ల కనుక్కోగలిగిన ఒక విష పరీక్ష ఏమిటో?...తెలుసుకోవటానికి ఈ హాస్యభరిత కథ చదవండి.

అందుకని కొత్త చోటు చూడటానికి ఉదయమే బయలుదేరింది మిస్టర్ దోమమండిపోతున్న ఎండను కూడా లెక్కచేయకుండా చుట్టు పక్కలున్న ప్రాంతాలన్నీ తిరిగిందికానీ మంచి చోటు ఒకటి కూడా దొరకలేదు. ఎండలో తిరుగుతున్న మిస్టర్ దోమకు అలసట అనిపించడంతో కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోవాలనిపించింది. ఒక అపార్ట్ మెంట్ లోకి దూరింది.

హాలులోకి చొరబడింది.

హాలులో టీ.వీ ఆన్ చేసుంది. టీవీ ఎదురుకుండా ఉన్న సోఫాలో, ఫ్యాను క్రింద ఒక మొగ పిల్లాడు కూర్చుని టీవీ చూస్తున్నాడు. కాసేపు ఫ్యాను క్రింద కూర్చోవాలని ఆశ పుట్టడంతో పిల్లడి పక్కన కూర్చుందామని మిస్టర్ దోమ వాడి పక్కకు వెళ్ళి కూర్చుంది.

పిల్లాడు కాసేపు ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు. అనుకోకుండా పక్కకు తిరిగి చూశాడు. తన పక్కన కూర్చున్న దోమను చూశాడు. అంతే "నాన్నా...నాన్నా" అని అరుచుకుంటూ సోఫాలో నుండి దిగి పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టాడు.

పిల్లాడు అలా ఎందుకు పరిగెత్తేడో మిస్టర్ దోమకు అర్ధం కాలేదు. "నా కంటే వాడే కదా పెద్దగా, బండగా ఉన్నాడు! నన్ను చూసిన వెంటనే ఎందుకు అరుచుకుంటూ పరిగెత్తుకు వెడుతున్నాడు" అనుకుంటూ వింతగా చూసింది. "ఒక వేల ఇంకెవరైనా వచ్చారేమో?" అని చుట్టూ చూసుకుంది. అక్కడ తనూ, పిల్లాడూ తప్ప ఇంకెవరూ లేరు. "నన్ను చూసే పరిగెత్తేడు!...ఎందుకో?" అనుకుంటూ పెద్దగా ఊపిరి పీల్చుకుంది.

అరుచుకుంటూ పరిగెత్తిన పిల్లాడు, తన తండ్రితో తిరిగొచ్చాడు. తండ్రి తన చేతిలో ఒక టెన్నీస్ బ్యాట్ లాంటిది పుచ్చుకోనున్నాడు.  

 మిస్టర్ దోమ కూర్చున్న సోఫాను పిల్లాడు తండ్రికి చూపించాడు. చేతిలో ఉన్న బ్యాటుతో మెల్లగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ సోఫా దగ్గరకు వచ్చాడు తండ్రి. అది చూసిన మిస్టర్ దోమకు కోపం వచ్చింది.  "ఏరా...నువ్వు నాకంటే ఎంతో పెద్దగా ఉన్నావు! నీ బలాన్ని ఇంకో మనిషి దగ్గర చూపించ వచ్చు కదా? అది వదిలేసి...పెద్ద పహిల్వాన్ లాగా నన్ను కొట్టడానికి వచ్చావు...పిచ్చోడా" అని అనుకుంటూ అక్కడి నుండి ఎగురుకుంటూ ఎదురుగా ఉన్న కిటికీ కర్టన్ పైన కూర్చుంది మిస్టర్ దోమ.

ఈ కథను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

మిస్టర్ దోమ.. (కథ) @ కథా కాలక్షేపం-1 

***************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి