మరవటం మర్చిపోయాను...(సీరియల్/PART-1 of 24)....02/06/23న ప్రచురణ అవుతుంది

'గ్రహాంతర వాసులు భూమిపై చాలా కాలంగా ఉన్నారు'!!!...(ఆసక్తి)...03/05/23 న ప్రచురణ అవుతుంది

మరవటం మర్చిపోయాను...(సీరియల్/PART-2 of 24)....04/06/23న ప్రచురణ అవుతుంది

జాబిల్లీ నువ్వే కావాలి …(సరి కొత్త కథ)...ప్రచురణ అయ్యింది.

18, ఫిబ్రవరి 2023, శనివారం

ప్రేమికుల రోజున ప్రేమను జరుపుకుంటున్న జంతువులు: ఫోటోలు...(ఆసక్తి)


                                          ప్రేమికుల రోజున ప్రేమను జరుపుకుంటున్న జంతువులు: ఫోటోలు                                                                                                                                    (ఆసక్తి) 


Images Credit: To those who took the original photos.

***************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి