పదిహేడవ అల…(సీరియల్)....(PART-7 of 12)...10/02/23 న ప్రచురణ అవుతుంది

ప్రేమ యొక్క శాస్త్రీయ ప్రయోజనాలు...(ఆసక్తి)...11/02/23 న ప్రచురణ అవుతుంది

పదిహేడవ అల…(సీరియల్)....-(PART-8 of 12)...12/02/23 న ప్రచురణ అవుతుంది

7, జులై 2022, గురువారం

రాత్రి 9.45…(కథ)....కలక్షేపం కోసం

 

                                                                                             రాత్రి 9.45                                                                                                                                                                           (కథ)....కలక్షేపం కోసం

ఈ కథ ఒక మినీ కథ. జస్ట్ కాలక్షేపం కోసం, సరదా కోసం రాయబడినది. టైమ్ పాస్ కోసం చదవండి:

ఈ కథను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

రాత్రి 9.45…(కథ)...కలక్షేపం కోసం @ కథా కాలక్షేపం-1

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి