7, జులై 2022, గురువారం

రాత్రి 9.45…(కథ)....కలక్షేపం కోసం

 

                                                                                             రాత్రి 9.45                                                                                                                                                                           (కథ)....కలక్షేపం కోసం

ఈ కథ ఒక మినీ కథ. జస్ట్ కాలక్షేపం కోసం, సరదా కోసం రాయబడినది. టైమ్ పాస్ కోసం చదవండి:

ఈ కథను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

రాత్రి 9.45…(కథ)...కలక్షేపం కోసం @ కథా కాలక్షేపం-1

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి