23, జులై 2022, శనివారం

ప్రాయిశ్చిత్తం...(కథ)

 

                                                                                        ప్రాయిశ్చిత్తం                                                                                                                                                                                   (కథ)

తల్లి-తండ్రులు ఒక లక్ష్యం కోసం, సాగుబడి చేసుకుంటున్న పొలాలను అమ్మి అతన్ని విదేశలకు పంపి చదివించారు...కానీ అతను తల్లి-తండ్రుల లక్ష్యాన్ని కాదని, సంపాదనకోసం, ప్రేమ కొసం విదేశలలోనే ఉండిపోవాలనుకుని తల్లి-తండ్రులను కాదని, వారి లక్ష్యాన్ని గాలికి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు......కానీ, అతను వెనక్కి తిరిగి రావలసి వచ్చింది. వచ్చిన తరువాత తల్లి-తండ్రుల గొప్ప లక్ష్యాన్ని అర్ధం చేసుకున్నాడు. చేసిన తప్పుకు ప్రాయిశ్చిత్తంగా ఎవరూ ఊహించని పని చేసాడు.

అతని తల్లి-తండ్రుల లక్ష్యం ఏమిటి? వారిని కాదని విదేశాలకు వెళ్ళి పోయిన అతను ఎందుకు తిరిగి వచ్చాడు? అతను తన తప్పుకు చేసిన ప్రాయిశ్చిత్తం ఏమిటి?.....తెలుసుకోవటానికి కథ చదవండి:

కథను చదవటానికి క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

ప్రాయిశ్చిత్తం...(కథ)@ కథా కాలక్షేపం-1

****************************************************************************************************                                                                                                                               

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి