12, జులై 2022, మంగళవారం

‘బ్లాక్ నైట్’ ఉపగ్రహం గురించి కొనసాగుతున్న మర్మం…(మిస్టరీ)

 

                                                                      ‘బ్లాక్ నైట్ ఉపగ్రహం గురించి కొనసాగుతున్న మర్మం                                                                                                                                                   (మిస్టరీ)

బ్లాక్ నైట్ ఉపగ్రహ మిస్టరీ సిద్ధాంతం ఏమిటంటేభూమి యొక్క ధ్రువ కక్ష్యలో అన్యగ్రహానికి చెందిన ఒక అంతరిక్ష నౌక ఉందని, ఈ ఉపగ్రహాం రహస్య సమాజాలకు చెందిందని, అది గత 12,000 సంవత్సరాలుగా మానవులను పర్యవేక్షిస్తోందని చెబుతారు.

దీని గురించి మరింత తెలుసుకొనుటకు ఈ ఆర్టికల్ ను చదవండి.

ఈ ఆర్టికల్ ను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

‘బ్లాక్ నైట్’ ఉపగ్రహం గురించి కొనసాగుతున్న మర్మం…(మిస్టరీ) @ కథా కాలక్షేపం

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి