21, జులై 2022, గురువారం

నొప్పి…(కొత్త కథ)

 

                                                                                              నొప్పి                                                                                                                                                                                         (కథ)

మనసుకు బాధ కలిగినప్పుడు గుండెకు కలిగిన గాయం నొప్పి అనుబవించే మనసుకు తప్ప మరేవరికి అర్థం కాదు.

"వాడికి నువ్వంటే ఇప్పటికీ ఇష్టమే. నాకూ నిన్ను కోడలుగా చేసుకోవాలనే ఆశ వచ్చిందమ్మా. ఇంతకాలం మీరిద్దరూ విడిపోయి కష్ట పడినదంతా చాలమ్మా. ఇక మీదటైనా మీరిద్దరూ ఒకటిగా కలిసి జీవించాలమ్మా. నీకు ఇందులో .కే.నే కదా?”--పూర్తి నమ్మకంతో భువనాను అడిగింది పారిజాతం.

అమ్మా నన్ను క్షమించండి. మీ అబ్బాయిని పెళ్ళి చేసుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదు” -- భువనా చెప్పగానే తల్లీ-కొడుకు లిద్దరూ ఆశ్చర్యపోయారు.

నువ్వు నన్ను ప్రేమించింది అబద్దమేనా భువనా?” -- ఆకాష్ అడిగాడు.

లేదు ఆకాష్. నా ప్రేమ అబద్దం కాదు. అందువలనే నేను మిమ్మల్ని పెళ్ళి  చేసుకోవటం కుదరలేదు. నేను మిమ్మల్ని ఇష్టపడ్డాను. భావన నా మనసు విడిచి పోలేదు. కానీ..."---అంటూ భువనా వాళ్ళకు ఏం చెప్పింది, ఎందుకు చెప్పింది, తరువాత ఏం జరిగింది? తెలుసుకోవటానికి కథను చదవండి.

కథను చదవటానికి క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

నొప్పి...(కథ) @ కథా కాలక్షేపం-1

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి