17, జనవరి 2023, మంగళవారం

మేళతాళాలు...(కథ)

 

                                                                                  మేళతాళాలు                                                                                                                                                                                         (కథ)

సాగర్, నీరజ ఇద్దరూ ఒకే కంపెనీలో , అకౌంట్స్ సెక్చన్లో పనిచేస్తున్నారు. నీరజ అకౌంట్స్ లో తనకు డౌట్ ఉన్నా తనకంటే సీనియర్ అయిన సాగరను అడిగి తెలుసుకుని పనిచేసేది.

 అలా ఉద్యోగంలో ఏర్పడిన పరిచయం కొన్ని రోజులకు స్నేహంగా మారింది. కొన్ని రోజులకు ఇద్దరి స్నేహమూ, ప్రేమగా మారింది.

ఇద్దరూ తమ ప్రేమ గురించి వాళ్ల పెద్దవాళ్లకు చెప్పటానికి భయపడ్డారు. నీరజ ఇంట్లో ఆమె పెళ్ళికి ఏర్పాట్లు తీవ్రంగా మొదలుపెట్టారు. నీరజ చాలమందిని రిజెక్ట్ చేసింది. చివరగా ఆమె తండ్రికి కోపం వచ్చి, సారి చూడ బోయే పెళ్ళికొడుకును నువ్వు రిజెక్ట్ చేసినా నీ తలవంచి అతనితోనే పెళ్ళి జరుపుతాను అని బెదిరించారు. నీరజకు కూడా వచ్చే పెళ్ళికొడుకును రిజెక్ట్ చేయటానికి రీజన్ దొరకలేదు. మాటే సాగర్ కి చెప్పినప్పుడు అతను మన ప్రేమ గెలవదు. నువ్వు మీ ఇంట్లో చూసిన అతన్నే పెళ్ళి చేసుకో అని చెబుత్తు ఇక మనం 'విడిపోదాం' అని కూడా చెప్పాడు.

ఏడుస్తూ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిన నీరజ ఏం చేసింది? పెద్దలు చూపిన సంబంధమే ఒప్పుకుందా? లేక మళ్ళీ సాగర్ ను కన్విన్స్ చేయగలిగిందా?...తెలుసుకోవటానికి కథ చదవండి: 

సాగర్, నీరజ ఇద్దరూ ఒకే కంపెనీలో, అకౌంట్స్ సెక్చన్లో పనిచేస్తున్నారు. నీరజ చేరటానికి ఒక సంవత్సరం ముందే సాగర్ కంపనీలో చేరాడు. ఇద్దరూ బాగా చదువుకున్నారు. నీరజ కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన రోజు వాళ్ళ ఎం.డి. మిస్.నీరజా ఉద్యోగంలో నీకేదన్నా అనుమానాలుంటే మిస్టర్. సాగర్ ని అడిగి నేర్చుకో అని చెప్పారు. అప్పటి నుండి నీరజ అకౌంట్స్ లో తనకు డౌట్ ఉన్నా  సాగర ను అడిగి తెలుసుకుని పనిచేసేది.

అలా ఉద్యోగంలో ఏర్పడిన పరిచయం కొన్ని రోజులకు స్నేహంగా మారింది. ఇద్దరూ ఒకేసారి లంచ్ కు వెళ్ళటం, ఒకరి లంచ్ ఒకరు పంచుకోవటం, ఆఫీసు నుండి ఇద్దరూ ఒకే సారి బయలుదేరి వెళ్లటం...ఇవన్నీ ఆఫీసులో పనిచేస్తున్న మిగిలిన వారికి నోటికి అటుకులు అయ్యింది. ఇద్దరి గురించి రహస్యంగా గుస గుసలు మాట్లాడుకునే వారు. కొన్ని రోజుల తరువాత రహస్యం పోయి బహిరంగంగానే ఇద్దరికీ వినబడేటట్టు ఇద్దరి గురించి కమెంట్స్ విసిరేవారు.

సహ ఉద్యోగుల రెచ్చగొట్టే మాటలవలనో, లేక నిజంగానే మనసుల్లో ఏర్పడిన మార్పు వలనో ఇద్దరి స్నేహమూ, ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరూ కలిసి గుడికి వెళ్లటంతో మొదలు పెట్టి, హోటల్స్ కు, పార్కులకూ, సినిమాలకూ అంటూ తిరగటం మొదలు పెట్టారు.

అలా ఒక రోజు పార్కులో ఒక బెంచి మీద కూర్చున్నారు. అప్పుడు నీరజ అడిగింది సాగర్...మన ప్రేమ విషయం మీ ఇంట్లో చెప్పావా?”

అమ్మో ఇంకేమన్నా ఉందా! ప్రేమ అనే మాట మా ఇంట్లో ఎత్తితే ఇక నాపని గోవిందా. మా నాన్న నేను కాలేజీ లో చేరిన రోజే నాతో అన్నారు చూడు సాగర్. కాలేజీలో చేరేది చదువుకోవటం కోసం మాత్రమే. అది తప్ప నీ మనసులో ఇంకో ధ్యాసే రాకుడదు. అక్కడ నీ వయసు గల ఆడపిల్లలు రంగు రంగుల డ్రస్సులుతో కనబడతారు. అది చూసి నువ్వు ప్రేమా, దోమా అంటూ ఎవరి వెనుక పడకు. మన ఇంటికి ప్రేమ అనే మాట పడదు. నాకు అసలు పడదు. జాగ్రత్త అని హెచ్చరించి పంపించారు. ఇప్పుడెళ్ళి ప్రేమ అని మాట ఎత్తితే ఇంకేమన్నా ఉందా?” అన్నాడు కర్చీఫ్ తీసుకుని మొహానికి పట్టిన చెమటలను తుడుచుకుంటూ.

ఇలా మాట్లాడితే ఎలా సాగర్. మా ఇంట్లో ఇప్పుడిప్పుడే నా పెళ్ళి గురించిన మాటలు ఎత్తుతున్నారు. ఎప్పుడు నా మీద పిడుగు పడుతుందో తెలియదు అన్నది నీరజ.

వెరీ గుడ్. మంచి సంధర్భం దొరికింది. మన ప్రేమ గురించి మీ ఇంట్లో చెప్పేయ్

మగవారు! మీరే ఇంట్లో మన ప్రేమ గురించి మాట్లాడలేకపోతున్నారే....నేను ఆడదానిని. నేనెలా మన ప్రేమ గురించి చెప్పగలను

కథ చదవటానికి క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

మేళతాళాలు...(కథ@ కథా కాలక్షేపం-1

***************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి