14, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

నాన్న & రసికుడు...(2 మినీ కథలు)

 

                                                                                       నాన్న & రసికుడు                                                                                                                                                                        (2 మినీ కథలు)

 నాన్న...(మినీ కథ)

నాన్న ఎప్పుడూ ఒంటరివాడే,అమ్మా,పిల్లలూ ఒక్కటౌతుంటారు సృష్టిలో. నాన్న ఎప్పుడూ కఠిన స్వభావం ఉన్నవాడే , అమ్మమాత్రమే తరుచూ మంచిది అవుతూ ఉంటుంది, పిల్లల దృష్టిలో. కని,పెంచటం అమ్మేఅన్నట్లు కనిపిస్తుంది,నాన్నబాధ్యత ఏమీ లేనట్టు అనిపిస్తుంది.

కనటం అమ్మేఅయినా కలలుకనటం నాన్న పనేనని ఎంతమంది పిల్లలకు అర్ధమౌతుంది? పెంచటం అమ్మే అయినా బాధ్యతెరిగి పెరగటం నాన్నవల్లేనని,కొంతమంది పిల్లలకే బోధపడుతుంది.

సేవచేయటం అమ్మవంతు,సరిచేయటం నాన్నతంతు.అమ్మకు ఎప్పుడూ పిల్లలలోని గుణాలే కనబడుతాయి,నాన్నకు మాత్రం పిల్లలలోని గుణాలతోపాతూ దోషాలుకూడా కనబడుతాయి.

ప్రేమించటం అమ్మవంతు అయితే,దీవించటం నాన్నవంతు.ఆకలితీర్చటం అమ్మవంతు అయితే,ఆశలుతీర్చటం నాన్నవంతు.అమ్మప్రేమ అనుక్షణం బహిర్గతమౌతుంటుంది, నాన్నదీవెన, ప్రేమ ప్రతిక్షణం అంతర్గతంగానే ఉంటుంది........అలాంటి నాన్న గురించే కథ.

రసికుడు...(మినీ కథ)

నిజమైన అందం రంగులో కాదు మనసు లోతులో ఉంటుంది. నిజం తెలిస్తే జీవితం ఆనందమయం అవుతుంది.............దీన్ని వివరించే కథే మినీ కథ 'రసికుడు'.

ఈ కథలను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

నాన్న & రసికుడు...(2 మినీ కథలు) @ కథా కాలక్షేపం-1

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి