7, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

'రింగింగ్' రాళ్ళు!...(మిస్టరీ)

 

                                                                                       'రింగింగ్' రాళ్ళు!                                                                                                                                                                               (మిస్టరీ)

సంగీతం విశ్వమంతా వ్యాపించి వున్నది. ప్రకృతిలో సంగీతం మిళితమై జీవన గమనంలో భాగమైపోయింది. మానవ వ్యవస్థను శబ్ధంతో ప్రభావితం చేయడం ప్రకృతి లక్షణం. సంగీతం, శబ్ధం ఆధారంగా ఉంటుంది. సంగీతం, భావోద్వేగాల ఆధారంగా ఉంటుంది. శభ్దం దైవంతో సమానం. ఎందుకంటే, ఉనికికి ఆధారం ప్రకంపనలో ఉంది. అదే శబ్ధం. దీనిని ప్రతి మానవుడు అనుభవించగలడు.

సంగీతం వల్ల వ్యాధులు త్వరగా నయమవుతాయని, పశువులు పాలు ఎక్కువగా ఇవ్వగలుగుతాయని, పంటలు ఎక్కువగా పండుతాయని ఆధునికి పరిశోధకుల భావన. సంగీత రసాన్ని శిశువులు, పశువులతో పాటూ పాములు కూడా విని ఆనందిస్తాయని మనందరికీ తెలుసు.

ప్రకృతి అందించిన అలాంటి సంగీతం ఈ ప్రదేశంలోని రాళ్ళళ్ళో కూడా ఉన్నదట.

ఈ ఆర్టికల్ ను పూర్తిగా చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

'రింగింగ్' రాళ్ళు!...(మిస్టరీ) @ కథా కాలక్షేపం

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి