ప్రపంచంలోనే అత్యధిక దంతవైద్యులు ఉన్న పట్టణం...(ఆసక్తి)....01/06/23న ప్రచురణ అవుతుంది

మరవటం మర్చిపోయాను...(సీరియల్/PART-1 of 24)....02/06/23న ప్రచురణ అవుతుంది

'గ్రహాంతర వాసులు భూమిపై చాలా కాలంగా ఉన్నారు'!!!...(ఆసక్తి)...03/05/23 న ప్రచురణ అవుతుంది

జాబిల్లీ నువ్వే కావాలి …(సరి కొత్త కథ)...ప్రచురణ అయ్యింది.

14, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

 

                                                                స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

                                                     


                                                         అందరికీ 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

                                                                                                                       కథా కాలక్షేపం టీమ్


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి