6, ఆగస్టు 2022, శనివారం

ఏ విత్తుకా పంట...(కథ)

 

                                                                                  ఏ విత్తుకా పంట                                                                                                                                                                                      (కథ)

పెళ్ళికి పెళ్ళిచూపుల సంప్రదాయమే ఒక నాటకం.

మరి మీరే చెప్పండి...అమ్మాయి, అబ్బాయి ఇదివరకే ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు. పరిచయమున్నవారు. ఇకపోతే రెండు కుటుంబాల మనుష్యులు మాత్రమే ఇప్పుడు మొదటిసారిగా కలుసుకుంటున్నారు. కానీ సందర్భమేమో వాళ్ళిదర్నీ బేస్ చేసుకునే. పెళ్ళికి పెళ్ళిచూపుల సంప్రదాయమే ఒక నాటకం.

ఎంత ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకుంటున్నా, ప్రేమికులిద్దరూ వారివారి తల్లి-తండ్రులను ఒప్పించి పెళ్ళిచేసుకుంటున్నారు కాబట్టి పెళ్ళి సంభాషణలో కట్నకానుకల ప్రస్తావన తల ఎత్తింది.

ఇరు కుటుంబాలూ కట్నకానుకల విషయంలో రాజీ పడలేదు. మరేం జరిగింది? పెళ్ళి కుదిరిందా? కుటుంబం రాజీ పడింది? తెలుసుకోవటానికి కథను చదవండి.

ఈ కథను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

ఏ విత్తుకా పంట...(కథ) @ కథా కాలక్షేపం-1 

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి