మిణుగురు పురుగులు…(సీరియల్/PART-6 of 13)...27/09/23న ప్రచురణ అవుతుంది

భారతదేశపు టీనేజ్ 'స్లమ్ ప్రిన్సెస్', ఒక నిజ జీవిత సిండ్రెల్లా కథ…(ఆసక్తి)...28/09/23న ప్రచురణ అవుతుంది

మిణుగురు పురుగులు…(సీరియల్/PART-7 of 13)....29/09/23న ప్రచురణ అవుతుంది

రైల్లో వచ్చిన అమ్మాయి...(సరి కొత్త కథ)...ప్రచురణ అయ్యింది

29, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

శపించబడిన రాళ్ళు? క్షమించండి రాక్స్!... (మిస్టరీ)

 

                                                          శపించబడిన రాళ్ళు? క్షమించండి రాక్స్!                                                                                                                                                       (మిస్టరీ)

ఉలూరు సందర్శించటానికి ఎవరైనా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఫోటోలు మాత్రమే తీసుకోవచ్చు, పాద ముద్రలు మాత్రమే వదిలి పెట్టవచ్చు.

ఉలురు ఆస్ట్రేలియా దేశం లోని ప్రసిద్ది చెందిన, బాగా తెలిసిన సహజ అద్భుతం. అనంగు ప్రజలకు సాంస్కృతికంగా ఇది ముఖ్యమైనది. దీనిని చూడటానికి వచ్చేవాళ్ళ దగ్గర ఈ సైట్ నుండి ఏమీ తీసుకువెళ్ళద్దని అక్కడి  ప్రజలు కోరతారు. వీరు చెప్పిన సలహాను శ్రద్ధ వహించకుండా ఏదైనా తీసుకు వెడితే సైట్ను అగౌరవపరిచినట్లే. వారికి చెడు జరగవచ్చు అని చెబుతారు.

ఈ ఆర్టికల్ ను పూర్తిగా చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

శపించబడిన రాళ్ళు? క్షమించండి రాక్స్!... (మిస్టరీ) @ కథా కాలక్షేపం

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి