10, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

మాంత్రీకుడు-పడుచుపిల్ల…(కథ)

 

                                                                          మాంత్రీకుడు-పడుచుపిల్ల                                                                                                                                                           (కథ)

చిన్నప్పుడే తల్లి చనిపోయిన రోహిణి, గుడిలో పూజరిగా ఉంటున్న తండ్రి బద్రత, ప్రేమ, అభిమానంతోనే పెరిగి పెద్దదయ్యింది. ఆమెకు పెళ్ళీ వయసు రావడంతో రోహిణికి పెళ్ళి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు తండ్రి. తనకు పేళ్ళై వెళ్ళిపోతే తన తండ్రిని ఎవరు చూసుకుంటారు అనే బాధతో రోహిణీ కుమిలిపోయింది. తండ్రినీ-నన్నూ వెరు చేయకు అని తండ్రి పూజారిగా ఉంటున్న గుడిలోని అమ్మోరి దేవతను వేడుకుంది.

అలా వేడుకున్న రోహిణి కోరిక నెరవేరిందా?.....తెలుసుకోవటానికి ఈ కథ చదవండి.

ఈ కథను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

మాంత్రీకుడు-పడుచుపిల్ల…(కథ) @ కథా కాలక్షేపం-1 

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి