5, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

ఆత్మలతో మాట్లాడించే బోర్డు...(మిస్టరీ)

 

                                                                           ఆత్మలతో మాట్లాడించే బోర్డు                                                                                                                                                                    (మిస్టరీ)

ఆత్మలతో మాట్లాడించే ఓయుజా బోర్డ్

లిపి ఫలకం, ఆత్మ బోర్డ్ మరియు మాట్లాడే పలక అని కూడా చెబుతారు. పలకను(OUIJA BOARD) ఒక ఆట వస్తువుగా అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. పలక, ఆడుకునే వారు తనని అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెబుతుందట. పలక మార్కెట్టులో అమ్మకానికి ఉన్నా పలకను కొనుక్కునే వారి సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నది. దీనికి కారణం, పలకను కొనుక్కుని ఆడుకున్న వారు తమ అనుభవాలను చెప్పటం వలన. అంటే పలకతో ఆడినవారు ఆనందం కంటే బాధలే ఎక్కువ పొందారు. అందులో చాలామంది అత్యంత భయంకరమైన అనుభూతిని ఎదుర్కొన్నారు.

ఈ ఆర్టికల్ ను పూర్తిగా చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

ఆత్మలతో మాట్లాడించే బోర్డు...(మిస్టరీ) @ కథా కాలక్షేపం

****************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి