21, మార్చి 2023, మంగళవారం

మరవటం మర్చిపోయాను...(పూర్తినవల)

 

                                                                మరవటం మర్చిపోయాను                                                                                                                                                  (పూర్తినవల)

చెవిటి వాడి దగ్గర మాట్లాడుతూ, గుడ్డివాడిని చూసి కన్నుకొట్టటం లాంటి పనికిరాని పనే ప్రేమ’ -- అలా అని అనుకునే అమ్మాయి రోహిణీ.

నిలబడే విధంగా నిలబడితే, వికలాగంతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా విజయం సాధించవచ్చుఅనుకునే వాడు శ్యామ్.

సిద్దాంతంతో ఆమె, సిద్దాంతంతో అతనూ కలిసి ప్రయాణిస్తే...ఇద్దరి మధ్యా ఉన్నది స్నేహమా--ప్రేమా? ఇద్దరి మనసులూ కలుసుకుంటాయా...లేక వాళ్ళ ప్రేమ కర్పూరంలాగా గాలిలో కలిసిపోతుందా?

ప్రేమ వేరు వాళ్ళ మనసుల్లో కొమ్మలులా వ్యాపించ--

విధి వాళ్ళను ఫుట్ బాల్లాగా ఆడుకోగా--

శ్యామ్-- రోహిణీ కలిసారా...విడిపోయారా?

ఎదురు చూడని మలుపులు, నిజమైన హాస్యం, దాంతోపాటూ కొంచం స్వారస్యమైన భవిష్యత్ సైన్స్.

మరవటం మర్చిపోయాను’--మాకు మాత్రమే కాదు...మీకూ మరిచిపోలేని ప్రేమ కథగా ఉంటుంది.

ఒక రోజా పువ్వు చెప్పింది:

ప్రేమించటం తెలియని అమ్మాయి జడలో ఉండటం కంటే, ప్రేమించి చనిపోయిన వాడి సమాధిపై ఉండటం మేలు!

ఈ పూర్తినవలను చదవటానికి ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయండి:

మరవటం మర్చిపోయాను...(పూర్తినవల) @ కథా కాలక్షేపం-2 

ఈ నవలను ఒకేసారి చదవలేని వారు ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేసి పి.డి.ఎఫ్. ను డౌన్లోడే చేసుకుని మీకు తీరిక ఉన్నప్పుడు చదువుకోండి.

https://drive.google.com/file/d/1DVX46edPiUE7mBYDHxGu2vInxxs5h-TQ/view?usp=share_link

***************************************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి